ข้อมูล eBook

ชื่อ: พื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3901-2110) (E-Commerce + PHP)

ผู้แต่ง: อ.เศรษฐชัย ชัยสนิท/อ.จาตุรงค์ แตงเขียว

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: - อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา