ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

ผู้แต่ง: จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: - ภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2021-07-12 09:17 2021-07-20 00:44
2021-06-07 18:46 2021-06-15 00:51
2020-08-05 13:49 2020-08-13 10:26