ข้อมูล eBook

ชื่อ: การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด

ผู้แต่ง: สุภาพร หลักหาญ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การตลาด

คงเหลือ: 2

เนื้อหา