ข้อมูล eBook

ชื่อ: English Grammar ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ทีม Life Balance

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: - ภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมเนื้อหา English Grammar ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ต้องการศึกษาหรือสนใจภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะระดับใด โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือ ชนิดของคำ (Part of speech) ครอบคลุมถึงระดับเข้มข้นที่เป็น Advanced Grammar โดยเนื้อหาทั้ง 18 บทมีการอธิบายและให้ตัวอย่างครบถ้วน ได้ความรู้เต็มขั้น อ่านง่าย เข้าใจได้รวดเร็ว

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2021-02-20 11:35 2021-02-28 00:38
2020-08-05 15:25 2020-08-13 10:26
2020-07-31 13:54 2020-08-06 08:08