ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์อังกฤษ + ศัพท์เหมือน vs ศัพท์ตรงข้าม + British & American English

ผู้แต่ง: ทีม Life Balance

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: - ภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

รวบรวมคำศัพท์อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันไว้มากกว่า 2,200 คำ ครบครันไปด้วยคำศัพท์ที่ถูกจัดเเบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เเจกเเจงความหมายที่เหมือนกันเเละต่างกัน รวมไปถึงเปรียบเทียบคำศัพท์ที่ใช้ในประเทศอังกฤษเเละสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งรูปเล่มขนาดเล็กพกพาสะดวก เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาเเละต้องการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเรียน การทำงาน เเละการสื่อสารในชีวิตประจำวันต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2020-12-02 10:06 2020-12-10 01:29
2020-08-23 10:02 2020-09-04 09:38
2020-08-05 13:59 2020-08-13 10:26