ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งภาษาญี่ปุ่น + เที่ยว 6 มิติ

ผู้แต่ง: อะกิระ โช

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: - ภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

หนังสือสอนภาษาญี่ปุ่นเชิงท่องเที่ยว ที่จะสอนคำศัพท์และประโยคภาษาญี่ปุ่นที่พบได้ในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีคำอ่านภาษาไทยกำกับไว้อย่างครบถ้วน ภายในเล่มจะแบ่งหัวข้อตามลักษณะสถานที่และสถานการณ์ พร้อมด้วยภาพประกอบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละบท ทำให้หนังสือเล่มนี้ใช้อ่านเล่นก็ได้ ใช้เป็นไกด์ส่วนตัวเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ดี พกเล่มนี้ไว้อุ่นใจเมื่อไปญี่ปุ่นแน่นอน!

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2021-07-04 20:38 2021-07-12 00:40
2020-12-02 10:06 2020-12-10 01:29
2020-08-21 11:13 2020-09-04 09:38