ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการอาชีพ

ผู้แต่ง: เอกชัย เจริญนิตย์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: - คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2020-08-05 13:42 2020-08-13 10:26