ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลักการจัดการ

ผู้แต่ง: อ.ปราณี กองทิพย์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา