ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้แต่ง: เอกชัย เจริญนิตย์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: - คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2020-12-02 10:05 2020-12-10 01:29