ข้อมูล eBook

ชื่อ: การส่งเสริมการขาย

ผู้แต่ง: อ.วาสนา ธีราประดิษฐ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา