ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคการนำเสนอ

ผู้แต่ง: อ.อารยา อินทร์จันทร์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การตลาด

คงเหลือ: 2

เนื้อหา