ข้อมูล eBook

ชื่อ: Product Marketing การวางแผนผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: การตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 หนังสือที่แยกแยะตัวสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ของลูกค้า
หมวดหมู่ของผู้ผลิต และแนวทางในการจักจำหน่าย
เพราะสินค้าแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทใช้งานไม่เหมือนกัน
หลักการคิดด้านตัวสินค้าจะเป็นแนวทางให้กับนักธุรกิจ
พ่อค้า นักการตลาด นักขาย สามารถมองเห็นได้ว่า
สินค้าของตนควรจะต้องบริหารอย่างไร
ลูกค้าใช้บ่อยเพียงใด หรือสินค้าเราเหมาะกับลูกค้าประเภทไหน
หากเราไม่รู็้้ว่าเรากำลังขายสินค้าประเภทใดอยู่ในมือ
แล้วสินค้านี้จะทำให้มีเงินเป็นกอบเป็นกำได้หรือไม่
แล้วเราจะทำสำเร็จได้อย่างไร