ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสร้างตราสินค้า

ผู้แต่ง: ขนิษฐา ปวนใจชม

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา