ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลศาสตร์เครื่องกล (สาขาช่างยนต์)

ผู้แต่ง: ผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: - อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 10

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2021-06-24 00:13 2021-07-02 00:26
2021-03-24 11:40 2021-04-01 00:33