ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3001-2001

ผู้แต่ง: อ. เศรษฐชัย ชัยสนิท

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: - คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา