ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือการตรวจสอบ บำรุงรักษา และฟื้นฟูสภาพรถยนต์ด้วยตนเอง

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: - อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 10

เนื้อหา

หนังสือที่จะเผยวิธีการบำรุงรักษาและฟื้นฟูสภาพของรถยนต์อย่างถูกวิธี ซึ่งคุณสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง เริ่มจากการทำความเข้าใจส่วนสำคัญต่างๆ ของรถยนต์ เรียนรู้การบำรุงรักษา และฟื้นฟูสภาพภายในรถยนต์ ภายนอกรถยนต์ ตลอดจนสภาพในห้องเครื่องรถยนต์ ยางและล้อรถยนต์ ระบบไฟและฟิวส์ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น ด้วยลีลาภาษาที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย ซึ่งคุณสามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ ไปใช้ในการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการฟื้นฟูสภาพของรถที่คุณรัก ตลอดจนสามารถใช้ในการประกอบธุรกิจคาร์แคร์ได้เป็นอย่างดี

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2021-03-19 23:29 2021-03-27 00:42
2020-12-04 14:17 2020-12-12 00:48
2020-12-04 14:12 2020-12-12 00:48
2020-11-24 14:16 2020-12-02 00:57
2020-11-24 09:16 2020-12-02 00:57
2020-11-18 11:10 2020-11-26 01:00
2020-10-05 13:50 2020-10-13 00:16
2020-09-30 10:59 2020-10-02 01:01
2020-08-21 10:50 2020-09-04 09:38
2020-08-20 15:13 2020-09-04 09:38
2020-08-19 08:50 2020-09-04 09:38
2020-08-18 13:47 2020-09-04 09:38
2020-08-05 13:59 2020-08-13 10:26